پژوهشکده کاویانی با شماره ثبت ۱۱۲۹۱ و شناسه ملی:
پس از اخذ ثبت استاندارد جهانی و نمایندگی انحصاری با شماره AF1043 از CIC انگلستان (Cambridge International College) در جمهوری اسلامی ایران, اولین موسسه تخصصی دوره های آمادگی آزمون جنرال و آکادمیک IELTS در سال 2005 در غرب کشور بوده است.
این مرکز در سالهای ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ برگزار کننده دو دوره آزمون بین المللی CIC انگلستان در ایران بوده که طی آن ۳۵ نفر از متقاضیان و شرکت کنندگان در آزمون مزبور موفق به اخذ مدرک بین المللی زبان گردیدند.